Taste Savo - maista Savoa!

03.03.2023

Tämä lempeä kehotus kannustaa ja rohkaisee meitä kaikkia pysähtymään paikallisten makujen äärelle ja maistamaan Savoa. Pohjois-Savossa tuotetut laadukkaat raaka-aineet ja savolainen ruokakulttuuri maistuvat sesongin mukaan välillä makeilta mansikoilta ja välillä taas paahteiselta paistilta.  Pysähtyminen ruuan ja juoman äärelle kannattaa, sillä hajut, maut ja annoksen visuaalisuus tarjoavat mahdollisuuden vahvoihin tunne-elämyksiin.

Taste Savo -verkosto on pohjoissavolaisten alkutuottajien, ravintoloiden sekä matkailu- ja elintarvikealan yritysten ja yhdistysten sekä kehittäjien verkosto, jonka toiminnan tavoitteena on tukea paikallisten raaka-aineiden käyttöä, lisätä alueella tuotetun ruuan ja alueen ruokakulttuuriperinnön tunnettuutta ja arvostusta sekä kehittää alan toimintaa vastuulliseen ja kestävään suuntaan.

Verkosto kokoaa yhteistyöhön ne toimijat, jotka jakavat yhteisinä arvoina erityisesti paikallisuuden, vastuullisuuden ja yhdessä tekemisen alueen ruokatuotannon parissa.  Nyt toimintansa aloittavalla Taste Savo -verkostolla on jo vankka pohja ERG -juhlavuosien aikana kerätyistä yhteistyökumppaneista, joka nyt täydentyy uusista samanhenkisistä toimijoista. Mukaan on jo ilmoittautunut yli 30 toimijaa!  Verkoston toimintaa hallinnoi ja käytännön toimenpiteitä koordinoi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä verkoston jäsenistä kootun valiokunnan kanssa.

Voimavarojen yhdistäminen tuo näkyvyyttä

Taste Savo -brändin alla pystytään yhteisvoimin markkinoimaan alueen ruokaosaamista ja -tuotteita kuluttajien tietoisuuteen. Verkosto myös mahdollistaa jäsenistölleen ajantasaisen tiedon hankkimisen ja jakamisen; tieto alan koulutuksista, hankkeista ja opintomatkoista siirtyy jäsenistön kesken ja tilaisuudet antavat myös mahdollisuuden vertaistukeen. Yhteistyö pohjoiskarjalaisen Karelia á la Carte -verkoston kanssa avaa mahdollisuuksia myös laajempiin projekteihin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Verkoston jäsenet voivat käyttää Euroopan ruokamaakunta -juhlavuoden - ERG Awarded 2020-21 logoa sekä Taste Savon omia tunnuksia. Taste Savo löytyy tulevaisuudessa monista eri tapahtumista; mm. ruokakilpailut, katuruokatapahtumat, yhteiset messumatkat ja pop up -myymälät ovat verkoston toimintalistalla.

Lisätietoja Taste Savo -verkostosta:

Kirsi Vartia

Taste Savo -verkoston koordinaattori

Maa- ja kotitalousnaiset Itä-Suomi

kirsi.vartia(at)maajakotitalousnaiset.fi

p. 050 346 37 11

Katso lisää

Savolaisuus on makuasia

03.10.2020

Savolaisuus on makuasia!

Pohjois-Savoa viedään nyt maailmankartalle puhtaan ja laadukkaan ruoan ja raaka-aineiden tuottajana. Pohjois-Savossa on rikas ruokakulttuuri, joka perustuu puhtaisiin, paikallisiin raaka-aineisiin, laajaan alkutuotantoon, pitkiin perinteisiin sekä savolaiseen elämäntapaan. Ammattitaitoisten, työhönsä intohimoisesti suhtautuvien keittiömestareiden ja kokkien sekä maakunnallisen markkinointi- ja brändäystyön tuloksena näistä elementeistä on syntynyt kansainvälisen vertailun kestävä gastronominen elämys. Pohjoissavolainen gastronomia on jäänyt vuosien varrella piiloon kansainväliseltä yleisöltä, mutta nyt se on aika nostaa esiin maakuntamme ylpeyden aiheena, kehittämisen välineenä ja yhtenä matkailun vetovoimatekijänä. Savolaisuus on makuasia-hanke on osa hankekokonaisuutta, joka liittyy Pohjois-Savolle myönnettyyn Europian Region of Gastronomy Kuopio Region 2020-tunnukseen. Kuopion alue on ensimmäinen alue Suomessa, jolle ERG-tunnus on myönnetty, joten Pohjois-Savon on syytä olla erityisen ylpeä siitä.

Savolaisuus on makuasia-hankkeen avulla lähiruoan arvostusta halutaan nostaa erityisesti tulevaisuuden kuluttajien eli lasten, nuorten ja maahanmuuttajien keskuudessa. Lähiruoka voi näkyä koululounaalla, mutta huolestuttavan iso osa pohjoissavolaisista lapsista ja nuorista jättää koululounaan kokonaan syömättä tai syö vain osan koululounaan ateriaosista. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tekemän kouluterveyskyselyn (2017) mukaan esimerkiksi yläkoulussa (8. ja 9. lk), lukiossa (1. ja 2. v) ja ammatillisessa koulutuksessa olevista pohjoissavolaisista nuorista lähes 30 % ilmoitti ettei syö koululounasta päivittäin. Lähiruokaa (vihannekset, marjat ja hedelmät) voitaisiin käyttää kouluissa enemmän mm. välipaloina ja tähän tarkoitukseen kunnat voivat hakea EU:n kouluhedelmätukea. Lisäksi kotona asuvaa ikääntynyttä väestöä pyritään aktivoimaan osallistuttamalla heitä sosiaalisiin ruokailutilanteisiin, jotka takaavat monipuolisen aterian ja tuovat mielekästä ohjelmaa päiviin.

Paikallisten kuluttajien ymmärrystä halutaan lisätä siitä, ettei ole tarvetta lähteä ”Kallavettä kauemmaksi kalaan”. Lähiruoan tunnettuuden paraneminen kuntalaisten keskuudessa nostaa lähiruoan arvostusta ja parantaa tietoa sen saatavuudesta. Hankkeen tavoitteena on samalla tarjota maaseutuyrittäjille uutta tietoa ERG statuksen tuomista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä toimintamalleista. Tavoitteena on myös lyhentää lähiruoan matkaa pellolta kuluttajien ruokapöytiin, tuoda näkyvyyttä tuottajille ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

”Pohjois-Savolaisilla lähituottajilla olisi nyt lupa nostaa hankkeen avulla itsensä ylpeänä jalustalle ja heidän toivotaankin ilmiantavansa itsensä, jotta pohjoissavolainen puhdas alkutuotanto saa arvoisensa näkyvyyden” toivoo hankkeen Projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

Lähituottajilla tarjotaan mahdollisuutta lähteä tuotteistamaan tilavierailuita tuotteiksi, mainostamaan omaa tilaa ja suoramyyntiä tai kehittämään lähituotteiden helpompaa saatavuutta kuluttajille sekä ammattilaisille. 19.3. järjestetään koko ruokaketjun toimijoiden kohtaaminen (Ravintola Savonia, Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio), jossa saa tietoa Pohjois-Savon lähi- ja luomutuotemarkkinoista, tutustutaan alueen lähi- ja luomuruokatarjontaan sekä voi keskustella tuotekehityksestä ja yhteistyöstä suoraan ostajan/tuottajan kanssa. Ruokaketjun toimijoiden toivotaan ilmoittautuvan mukaan tapahtumaan 12.3 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/9AF01CA64D7E7E9B

LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, Savolaisuus on makuasia-hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi, www.tastesavo.fi, facebook.com/tastesavo.fi

Seuraa