Savolaisuus on makuasia

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business -hankkeessa kehitettiin maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista mukaan lukien siitä viestiminen. Hanke oli käynnissä 1.9.2019- 31.12.2021. Vastuullisuus oli keskeinen teema kaikissa hankkeen työpaketeissa. Lisäksi hankeen tavoitteena on ollut vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä.  Hankkeessa kehitettiin maakuntamme matkailu- ja elintarvikealan yritysten osaamista siten, että yritykset pystyvät parhaiten hyödyntämään 2020-2021 European Region of Gastronomy –vuoden tuoman näkyvyysarvon ja matkailijavirrat. 

Koulutukset

Hankkeen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on järjestää asiantuntijavetoisia koulutuksia ja työpajoja alueen yrityksille osaamisen lisäämiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi valtaosa koulutuksista jouduttiin järjestämään kokonaan verkko - tai hybriditoteutuksena. Vuosina 2020-2021 järjestettiin yhteensä 51 kpl koulutuksia joustavasti lähi- tai etätoteutuksena. Kaksi koulutuksista järjestettiin opintomatkana.

Verkostoituminen

Yrityskumppaneiden kanssa on muodostettiin yli 80 yrityksen kattava verkosto. Kuukausittaiset verkostoitumisaamut antoivat mahdollisuuden tavata toisia toimijoita sekä solmia uusia kumppanuuksia.  Nämä tapahtumat koettiin tarpeellisiksi ja niissä syntyi alkua uusille palvelupaketeille ja yhteistyömuodoille. Jokaisessa verkostoitumisaamuissa olemme saaneet kuulla myös yhden tai useamman yrityksen tarinan, onnistumisia ja kuvauksia yritystoiminnan arjesta. Yrityskumppaneitamme esitellään Taste Savo- sivuston blogeissa sekä ajankohtaisista asioista kerrotaan sivuston uutisissa sekä hankkeen SOME-kanavissa.

Local Food Gift -ohjelma

Local Food Gift –ohjelma järjestettiin kaksi kertaa, 2020 ja 2021. Mukana oli yhteensä 30 yritystä ja 50 tuotetta. 5 tuotetta palkittiin myös kansainvälisesti. Useat ohjelmassa mukana olleet tuotteet ottivat isoja kehitysaskeleita ja pääsivät myyntiin useampaan myyntipisteeseen.

ERG-alueen indikaattorien mittaaminen

Hankkeessa otetaan käyttöön Finnish Sustainable Communities (FISU) –verkoston kanssa European Region of Gastronomy, Kuopio 2020 alueelle laaditut, mitattavat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun indikaattorit.

 • Yöpymisvuorokaudet
 • Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaude

Kuopio oli 5. suosituin kohde tammi-heinäkuussa 2021, kun tilannetta mitataan yöpymisten määrässä. Yöpymisiä oli tammi-heinäkuussa 283 648 (joista ulkomaalaisten yöpymisiä 10 900), mikä oli 12 % enemmän kuin tammi-heinäkuussa 2020 (249 000). Ennen koronaa tammi-heinäkuussa 2019 Kuopiossa oli 265 000 yöpymistä. Kuopiossa yöpymisten määrä kasvoi kokonais- ja kotimaisten yöpymisten osalta ja laski kansainvälisten yöpymisten osalta (Covid-19 pandemia). 

Yrityshaastatteluilla selvitettävät indikaattorit 

 • Ruokamatkailutuotteiden lukumäärä ja
 • Ruokamatkailutuotteiden myynti (€)  

Ruokamatkailutuotekortteja valmistui vuoden 2021 loppuun mennessä yli 60 kpl. Osa hankkeiden aikana kootuista tuotekorteista oli uusia, osa olemassa olevista tuotteista koottuja tai aiemmin vaikeasti löydettäviä tuotteita.  Lisäksi keskeneräisiä on 10-20 kpl, jotka tarvitsevat vielä jatkokehittämistä. Ruokamatkailutuotteiden määrää euroissa oli hyvin vaikeaa mitata, sillä osa yrityksistä ei ollut pystynyt myymään tuotteitaan koronan takia ja osa ei halunnut kertoa euromääräistä myyntiä. Koska tietoa myynnistä ei saatu, toteutettiin kyselytutkimus pohjoissavolaisille kahvila- ja ravintola-asiakkaille syksyn 2021 aikana. Tutkimuksen valtaosa vastaajista (66 %) käyttää yhteen kahvila- ja ravintolakäyntiin 11-100 e. Yli puolet vastaajista (56 %) kertoi käyttävänsä kahvila- ja ravintolapalveluita 2-5 kertaa kuussa. 

 • Lähiruoan osuus yritysten hankinnoista (%)  
 • Ruokahävikkiä seuraavien ravintoloiden määrä

Lähiruoan käyttö lisääntyi hivenen yrityksissä (46%:sta 48 %:iin), ruokahävikkiä kertoi seuraavansa v.2021 91 % ravintoloista ja 57 % elintarvikeyrityksistä.

 • Ympäristö- tai vastuullisuussertifioitujen yritysten määrä

Kumppaniyrityksillä oli käytössä erilaisia laatu-, luomu ja ympäristösertifikaatteja vuoden 2021 lopussa 13 kpl. Yleisin näistä oli luomutuotannon sertifikaatti ( 5 kpl) ja Ekokompassi (2 kpl). Yksi yritys otti hankkeen aikana käyttöön Ekokompassin ja toinen yritys ISO9001-laadunhallintajärjestelmän.

 • Yhteistyökumppanuuksien määrä verkostoissa

Hankekumppanien verkostossa on ollut mukana maksavia yritysjäseniä ja muita organisaatioita n. 80 kpl. Lisäksi Savolaisuus on makuasia –hankkeen tilaisuuksiin ja Gastro Business –hankkeen kaikille avoimiin koulutuksiin on osallistunut n. 150 yritystä. 

 • Paikallista ruokakulttuuria esiin tuovien tuotteiden määrä /paikallista kulttuuria esiin tuovien tuotteiden ja palveluiden määrä

Paikallista ruokakulttuuria ja kulttuuria tuovien tuotteiden määrä on Kuopion alueella suurta. Haastatteluun osallistuneista hankekumppaneista (n=51) kullakin on keskimäärin 7 ruokakulttuuria ilmentävää tuotetta.  

Asiakastutkimuksilla selvitettävät indikaattorit

 • Ruokatapahtuminen ja -palveluiden osallistujamäärä
 • Tapahtumiin osallistuneiden ja palveluita käyttäneiden tyytyväisyys ( v. 2021) 

Mitatut tapahtumat:

 • Suonenjoen Mansikkakarnevaalit 16.-18.7.2021 
 • Sampea ja samppanjaa, Varkaus 6.-7.8.2021 
 • Rautalammin pestuumarkkinat 11.-12.9.2021 
 • Lisäksi mitattattin Kuopion oppaiden ruokakävelyille ja ruokakierroksille osallistuneidne tyytyväisyyttä. 

Suonenjoen Mansikkakarnevaaleille, Varkauden Sampea ja Samppanjaa –tapahtumaan sekä Rautalammin pestuumarkkinoille osallistui yhteensä 17 400 kävijää. Mansikkakarnevaaleilla ja Sampea ja Samppanjaa –tapahtumassa kiitosta keräsivät erityisesti esiintyjät, kehittämistä tarvittaisi mm. jonotuksen vähentämiseen. Pestuumarkkinoilla oltiin tyytyväisiä erityisesti tunnelmaan ja myyjiin, mutta toisaalta toivottiin kuitenkin enemmän ja monipuolisemmin myyjiä. 

Kuopion oppaiden ruokakierroksille ja ruokakiertoajeluille on osallistunut yhteensä yli 300 henkilöä vuosina 2020-2021 (tilanne ennen joulun 2021 kierroksia). 

Kierrokset ja kiertoajelut ovat olleet yksi Kuopion alueen mielenkiintoisimmista ruokamatkailutuotteista ERG-juhlavuosien aikana. Ruokakierroksia ja kiertoajeluita koskevaan asiakaskyselyyn vastasi 61 henkilöä v. 2021. Vastaajat antoivat kierroksille ja kiertoajeluille arvosanaksi 8.9 (asteikolla 1-10) ja yli 90 % suosittelisi niitä myös muille. Ruoka ja opastusta keräsivät erityisesti kiitosta. Kehittämispalautteissa oli mainittu yksittäisiä asioita mm. tuotteen löydettävyydestä, ryhmän koosta ja joidenkin kohteiden ruuasta. Kyselyn palautteet ovat yhteneviä suullisesti saatujen palautteiden kanssa.

Local Food Gift Challenge –ohjelma

IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) on kehittänyt Local Food Gift Challenge –kokonaisuuden työkaluksi European Region of Gastronomy-tunnustuksen saaneille alueille. European Food Gift Challenge ohjelmaan haetaan Euroopan gastronomisten alueiden ruokakulttuuria ja käsityöperinteitä ilmentäviä korkealaatuisia ruoka- ja keittiötuotteita, jotka soveltuvat tuotelahjoiksi. Tavoitteena on tukea alueiden pientuottajia ja perinteisten tuotteiden valmistusta sekä tuoda esiin tuote- ja tuottajatarinoita, jotka edistävät alueen ruoka- ja käsityökulttuurin säilymistä. Lisäksi kilpailun avulla halutaan edistää tuotteiden menekkiä ja paikallisten tuotteiden sekä tuottajien tunnettuutta. Local Food Gift ohjelmassa tunnustuksen saaneet alueet voivat osallistua vuosittain järjestettävään European Food Gift Award tuotelahjojen kilpailuun.

Pilotti

Kuopion seudulla järjestettiin ensimmäinen tuotelahjojen 4-osainen kehitysohjelma vuonna 2020, joka toimi samalla LFGC-ohjelman pilottina. Mukaan ilmoittautui vajaa 20 paikallista yritystä, niin elintarviketuottajia kuin käsityö- ja artesaaniyrittäjiä.

Kautta aikojen ensimmäinen Euroopan kilpailu ja finaali käytiin siis Kuopiossa, osana Pohjois-Savon Gastronomista Juhlavuotta syyskuussa 2020. Pohjois-Savon Gastronomista maakuntaa edustavat tuotteet valittiin aluekilpailun kautta, johon osallistui 29 paikallista tuotetta, 16 yritykseltä. Alueraati valitsi 8 tuotetta edustamaan Kuopion seutua finaaliin ja kilpailemaan Euroopan 10 parhaan ruoka- ja keittiötavaralahjan tittelistä. Kuopion seudun lisäksi kisassa oli tuotteita Sloveniasta, Menorcasta ja Trondheimista, kaikkiaan yhteensä 21 kpl. Pohjoissavolaisista tuotteista finaalissa menestyivät; Iltalypsy Oy:n (Kiuruvesi) Willimaku ja ja Talwimaku lahjapakkaukset, Virtalan tilan (Vehmersalmi) Kuopio-hunaja sekä Haapanimen Matkailun (Iisalmi) Valkosipulihauki.

Vuoden 2020 European Food Gift Challengesta: https://www.tastesavo.fi/uutiset/european-food-gift-challenge-ruokalahjakilpailun-voittajat-julki

Paikallisten, tuotelahjoiksi soveltuvien tuotteiden kysyntä lisääntyi merkittävästi syksyn kilpailun jälkeen. Tuotteita on ollut myynnissä mm. Matkuksen Joulu PopUp:ssa, Komero Foodin verkkokaupassa, VS-ravintoloissa, Puijon Majalla, Koivumäen Kartanolla, kauppahallissa Tullin Tuvassa.

Local Food Gift -ohjelma edistää pohjoissavolaisten tuotelahjojen kehittämistä

Suuren kysynnän vuoksi, Local Food Gift-ohjelma järjestettiin myös vuonna 2021, jossa hakukuulutuksen kautta haimme yrityksiä ja tuotteita mukaan. Keväällä 2021 järjestimme koulutus- ja sparraustilaisuuksia mukaan ilmoittautuneille yritykselle. Kesäkuun aluekilpailuun osallistui 15 paikallista yritystä 22 tuotteella, 9 keittötavaraa ja 13 ruokatuotetta, joista valittiin 4 edustuotetta Euroopan kilpailuun.

Finaali käytiin Portugalissa, Coimbrassa heinäkuun lopussa, jossa Kauraparta Oy:n lahjapakkaus sijoittui 3.palkintosijalle.

Pohjois-Savon aluekilpailun 2021 voittajat sekä Euroopan kilpailun Pohjois-Savon Gastromista maakuntaa edustaneet tuotteet:

Ruokalahjat (2 kpl):

• Mansikkamehu, Nenosen Mansikkatila, Suonenjoki

• Kauraparta leipäjauhoseokset (2 kpl), Kauraparta Oy, Kuopio – sijoittui Euroopan kilpailussa 3.sijalle

Keittiötuotteet (2 kpl):

• Pikku-Kappa ”Söpöläinen”, Vaahteramäen mumma&pappa, Vehmersalmi

• Käydään Pöytään-ystäväkirja ruokahetkiin, kirjailija Kirsi Pehkonen, Vehmersalmi

Lisäksi aluekilpailutuomaristo jakoi seuraavat erityismaininnat:

• Herkullinen makuelämys: Pohjolan luomuhedelmätrio, Pohjolan Hedelmä - Hiekkalan Tila, Kuopio

• Houkutteleva tuotekokemus: Amppari Amppeli, Keramiikkastudio Jenni Linnove, Siilinjärvi

• Mieleenpainuva tuotetarina: Ilmattaren tuotteet Keskikesän Hunaja ja Marjahunajavalmiste 3 set, Iisalmi

• Innovatiivinen artesaanituote: Leipänen, Ketoinen Oy, Kuopio

Lahjaksi gastronomisia helmiä; Oodia-lehti 4/2021, sivut 18-19
https://www.oodia.fi/artikkelit/magazine/nakoislehti-4-2021-maku-matka/

Tuotelahjoja voi kysyä suoraan tuottajilta ja toiveita saa esittää jälleenmyyntipaikoista. Tuotelahjat sopivat mainiosti yrityslahjoiksi, henkilökunnan muistamiseen, viemisiksi tai ainakin voi napata jo ideat tulevan joulun pukinkontiin!

Hyvinvoinnin ja ruokavalion merkitys kestävässä ruokamatkailuliiketoiminnassa

Pohjoismaisen ruokavalion ja pohjoissavolaisten tuotteiden tunnettuuden lisääminen. Osana hyvinvoinnin ja ruokavalion merkityksen korostamista Pohjoismainen ruokavalio ja Pohjois-Savon hyvät tuotteet nostetaan esiin houkuttelevasti makua, laatua ja lähiruokaa korostaen. Samalla luodaan yhteistyössä yritysten kanssa uusia keinoja pohjoismaisen terveyttä edistävän ruokavalion ja siihen liittyvien pohjoissavolaisten tuotteiden esiin nostamiseksi ja tuotteistamiseksi.

Matkailun, kulttuurin ja gastronomian sillanrakentajat ry eli Magukassi toteutti hankkeelle Makumittelön - Pohjoismainen ruokaseikkailu Savossa. Makumittelö on minisarja, jossa kolme sosiaalisen median vaikuttajaa (Joonas Pesonen https://www.pesojoonas.fi/, Janne Kaperi https://www.youtube.com/biisonimafia ja Lotta Saahko https://www.youtube.com/SheLivesHerDr... , https://www.youtube.com/LottajaPappa/) saavat tehtäväkseen löytää Pohjois-Savon puhtaimmat ja parhaat raaka-aineet. Matkallaan kilpailijat pysähtyivät pohjoissavolaisissa kohteissa keräten mukaan metsästä löytämiään ja paikallisilta yrittäjiltä saamiaan raaka-aineita.  Näitä raaka-aineita käyttämällä kilpailijat, yhdessä kuopiolaisten keittiömestareiden kanssa, valmistivat pohjoismaisen, kolmen ruokalajin ateriakokonaisuuden. Sarja koostuu seitsemästä jaksosta. Jaksoissa seurataan vaikuttajien seikkailua Pohjois-Savon metsissä ja paikallisten yrittäjien luona. Viimeisessä jaksossa nähdään kuinka pohjoissavolaiset raaka-aineet muuttuvat herkullisiksi pohjoismaista ruokavaliota noudattaviksi annoskokonaisuuksiksi. Voittaja-annoksista ja käyntikohteista tuotteistettiin esite, jonka avulla voi matkata läpi Pohjois-Savon herkullisimpien kohteiden.

ERG-logon käyttö kumppaniyrityksissä

Hankkeessa täsmennetään ERG-logon käyttöön saamisen kriteerit ja varmistetaan, että yrityksen sitoutuvat toiminnassaan pyrkimään kohti kestävän kehityksen tavoitteita. ERG-logoa käyttävien yritysten liiketoiminnan vastuullisuuden nykytilanne ja kehittämistarpeet kartoitetaan. SavoGrown asiantuntija vastaa myös yritysten kouluttamisesta ja sparraamisesta ERG-logon vastuullisuuteen liittyvien laatukriteerien täyttämiseksi (esim. omavalvontasuunnitelma, laatujärjestelmä, elintarviketurvallisuus).

Makumittelö: jakso 1 - Mehukkaita tomaatteja | Pohjois-Savo | Taste Savo | Nordic Food Adventure

https://youtu.be/sO9g1JJh0Sk

Yhteystiedot

Henna Lehikoinen

Projektipäällikkö, TKI-asiantuntija. Hankeet: GastroBusiness, Gastro plan
044 785 6021
etunimi.sukunimi(at)savonia.fi

www.savonia.fi

Johanna Kantala

TKI-asiantuntija. Hankeet: GastroBusiness
044 785 6929
etunimi.sukunimi(at)savonia.fi

www.savonia.fi

Jaana Kapustamäki

Elintarvikealan tuotekehittäjä
0207 464 621
etunimi.sukunimi(at)savogrow.fi

www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/hankkeet/gastro_business